President Johnny III

President JOHNNY III ASC (obecnie najpopularniejsze radio spod znaku President), wyposażone jest w funkcję ASC (automatycznej blokada szumów). ASC zwalnia kierowcę z konieczności ciągłego regulowania czułości blokady przy zmiennym natężeniu zakłóceń radiowych np. przy wjeździe w tereny zurbanizowane. Przy wyjeździe z miasta funkcja automatycznie zmniejsza próg blokady. Dla osób poruszających się na trasach międzynarodowych zaprogramowane są standardy częstotliwości dla niektórych krajów Europy (standard: PL, E, d, d2, EU, EC, U) co pozwala na szybkie dostosowanie radia do standardu kraju w którym się znajdujemy. Model został wyposażony w funkcję SCAN, dzięki której radio potrafi przeszukiwać kanały w poszukiwaniu trwających rozmów. Przycisk MEM służy do programowania pamięci radia , w kombinacji z innymi przyciskami uaktywnia poszczególne funkcje. Funkcja Roger beep sygnalizuje koniec nadawania, natomiast HI-CUT ogranicza zakłócenia odbioru, głównie tony wysokie. Funkcja VOX uruchamia nadawanie automatycznie po wykryciu głosu. Klawisz Loc pozwala zablokować klawiaturę radio, co chroni przed przypadkowym ich naciśnięciem. Podstawowe funkcje Johnny III: 40 Kanałów AM Squelch ASC HI-CUT, ANL, NB(system redukcji zakłóceń NB/ANL generowanych przez układy elektryczne samochodu i podobne źródła) Roger beep. Scan i Lock Funkcja VOX-u Skaner kanałów Auto SQuelch Automatyczny (automatyczna blokada szumów) Parametry techniczne Johnny III : Zakres częstotliwości 26.960 – 27.400MHz Moc nadawania AM 4W Wymiary 125x150x45mm Waga: 900g Zasilanie 13.8V DC.istnieje możliwość modyfikacji urządzenia,tzw.tuning zdecydowanie polepszające odbiornik-nie tracąc przy tym gwarancji.

arkadiusz